Åke Sonerud

Som porträttmålare tar jag emot beställningar. Se exempel ovan. Priser är beroende på omständigheter och storlek.

Klicka på kontakt för närmare upplysning.

Klicka för större bild!